Network Time Server Dual Signals

A netværkstidsserver (almindeligvis betegnet som NTP tidsserver efter at protokollen er brugt i synkronisering - Network Time Protocol) er en enhed, der modtager et enkelt tidssignal og distribuerer det til alle enheder på et netværk.

Netværk tidsservere foretrækkes som et synkroniseringsværktøj i stedet for de meget enklere internet-tidsservere, fordi de er langt mere sikre. Brug af internettet som grundlag for tidsinformation betyder at bruge en kilde uden for firewallen, som kunne give onde brugere mulighed for at udnytte.

Netværks tidsservere arbejder derimod inden i firewallen ved at modtage kilden til UTC-tid (Koordineret Universal Time) fra enten GPS-netværket eller specialradio transmissionen udsendt fra nationale fysik laboratorier.

Begge disse signaler er utroligt nøjagtige og sikre med begge metoder, der giver millisekundens nøjagtighed til UTC. Der er imidlertid ulemper for begge systemer. Radiosignaler udsendt af nationaltiden og frekvenslaboratorierne er modtagelige for interferens og lokalitet, mens GPS-signalet, selv om det er lettere overalt på kloden, lejlighedsvis også kan gå tabt (ofte på grund af dårligt vejr som forstyrrer GPS-signalerne .

For computernetværk, hvor høj nøjagtighed er afgørende, indarbejdes to systemer ofte. Disse netværkstidsservere modtager tidssignalet fra både GPS-netværket og radiotransmissionen og vælger et gennemsnit for endnu mere nøjagtighed. Den reelle fordel ved at bruge et dobbelt system er imidlertid, at hvis et signal fejler, for netop grunden vil netværket ikke være nødt til at stole på de unøjagtige systemklokke, da den anden metode til modtagelse af UTC-tid stadig skal være operationel.

Dette indlæg blev skrevet af

Stuart

Beslægtet læsning